.xdd.se
- Hjälp och exempel
.
StartKontoAnmälHjälp
.

Vad är DNS?

Ett namn som pekar på en s.k. IP-address. Genom att använda namnet kan datorer på Internet hitta den dator det pekar på.

Vad kan jag använda den här tjänsten till?

Komma åt datorutrustning du har hemma från andra platser på Internet, t.ex.

Normalt kräver detta att du loggar in i din (bredbands-)router och konfigurerar "NAT", så att rätt port på maskiner innanför routern blir åtkomliga utifrån. Tänk på att säkra upp det du exponerar mot Internet innan.

Semi-manuella uppdateringar

Enklaste sättet att hålla ett konto uppdaterat är att logga in och lämna webläsaren öppen.

Automatisera uppdateringar eget script

Logga in och lokalisera din API-nyckel. Använd sedan ditt favorit-sätt att utföra HTTP GET t.ex.

wget https://www.xdd.se/ud?k=jSP3YRnK8qnZ -O -

från ett script som anropas regelbundet via /etc/crontab.

Automatisera uppdateringar med annat client

Det finns även stöd för att fungera med det API som dyn.com (f.d. dyndns.org) använder. Lösenordet i dessa klienter ska sättar till din API-nyckel och övriga fält ignoreras, d.v.s. du tillåts bara sätta IP-addressen till din faktiska externa address. Exempel URL:

https://ignored:jSP3YRnK8qnZ@www.xdd.se/nic/update?hostname=ignored&myip=ignored&wildcard=...

URLen i exemplet fungerar även med oskyddad HTTP om din klient inte stödjer HTTPS.

I ddclient skulle skulle denna konfiguration se ut enligt följande:

# Update my host example.xdd.se with API key 'jSP3YRnK8qnZ'
protocol=dyndns2, \
server=www.xdd.se, \
login=ignored, \
password=jSP3YRnK8qnZ, \
ignored.xdd.se

.